Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

Zrozum świat. Edukacja globalna na rzecz bardziej sprawiedliwego świata

Ang.: Global Literacy for a Fairer World!

Koordynatorka: Anna Kucińska
Czas realizacji: maj 2011 - marzec 2014
Budżet krajowy: 97 060 EUR
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu EuropeAid.

Stereotypy i fałszywe, krzywdzące wyobrażenia dotyczące mieszkańców krajów Afryki dzielą ludzi na tych z „lepszego, rozwiniętego świata” i tych, którzy przynależą do tego „gorszego”. Zazwyczaj nie znamy prawdziwych przyczyn wielu problemów dotykających kraje afrykańskie (np. ubóstwa), nie uświadamiamy sobie roli krajów rozwiniętych i globalnych mechanizmów przyczyniających się do powstawania tych problemów. Nie wiemy także, że mieszkańcy kontynentu afrykańskiego sami skutecznie stawiają czoło tym wyzwaniom i mają własną wizję rozwoju swoich krajów i społeczeństw. Brak wiedzy prowadzi do obojętności i poczucia bezradności wobec świata.

Edukacja w szkołach ma bardzo dużą siłę oddziaływania na młodych ludzi. Wiedza, postawy i zachowania mogą mieć olbrzymi, pozytywny wpływ na świat i życie nasze oraz innych ludzi. Chociaż elementy edukacji globalnej są wpisane w podstawę programową, edukacja globalna nie jest jeszcze uwzględniana w podręcznikach oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

W projekcie „Zrozum świat” oferujemy nauczycielkom i nauczycielom materiały do nauczania edukacji globalnej. Upowszechniamy także te materiały w środowisku oświatowym. Materiały te powstały we współpracy z doświadczonymi praktykami edukacji globalnej z Wielkiej Brytanii oraz organizacją partnerską z Ghany w Afryce. W ten sposób zapewniamy wysoką jakość materiałów oraz uwzględniamy perspektywę krajów globalnego Południa. Częścią publikacji jest zestaw ćwiczeń pt. "Punkt wyjścia. Jak zbadać początkową wiedzę i postawy dzieci wobec krajów globalnego Południa, ich mieszkańców oraz ubóstwa na świecie?", pozwalający zbadać skuteczność i oddziaływanie prowadzonych zajęć.

Działania realizowane w ramach projektu skierowane są do nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych, dzieci i młodzieży szkolnej, studentów i studentek kierunków pedagogicznych, decydentów i instytucji oświatowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją globalną. Obejmują m.in. stworzenie we współpracy z nauczycielami, przetestowanie w szkołach i publikację materiałów edukacyjnych, upowszechnienie metody podnoszenia jakości edukacji globalnej (w tym badania stanu początkowego), wsparcie szkół w korzystaniu z materiałów i prowadzeniu edukacji globalnej, szkolenia oraz spotkania promujące materiały i metodologię projektu.

Projekt realizowany jest we współpracy z trzema organizacjami: