Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

Silnym głosem!

Silnym głosem - wyzwania Południa z perspektywy kobiet i rolników.


Koordynatorka: Agnieszka Iżykowska 
Czas trwania: sierpień 2012 -listopad 2012.
Budżet: 25 850 PLN
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011r.

Projekt skierowany jest do osób zajmujących się edukacją rozwojową, związanych z organizacjami pozarządowymi, studentów i do kadry akademickiej.

Celem projektu jest podniesienie jakości działań edukacyjnych dzięki uwzględnieniu w nich perspektywy przedstawicieli społeczności globalnego Południa, w tym rolników i kobiet.

Głównymi działaniami projektu jest wydanie oraz promocja trzech publikacji: studium przypadku na temat monokulturowej wielkoobszarowej plantacji drzew w prowincji Niassa w Mozambiku, stworzonego w tym roku przez organizację UNAC z Mozambiku, broszury – arkusza informacyjnego na temat zawłaszczania ziemi w Mozambiku oraz zbiorowi wywiadów z liderkami ruchu kobiecego w Ugandzie nt. mobilizacji, sukcesów i wyzwań w walce o prawa kobiet i równość płci, przeprowadzonych w ostatnich miesiącach przez osobę z IGO.

Raport z ewaluacji projektu.