Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

Postulaty w sprawie edukacji globalnej

W ramach konsultacji Ministerstwa Edukacji Narodowej Instytut Globalnej Odpowiedzialności przygotował postulaty dotyczące kształtu edukacji globalnej i edukacji rozwojowej w Polsce.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i organizacje pozarządowe powinny wspólnie wypracować mechanizmy, które umożliwią wykorzystanie potencjału obydwu stron do realizacji następujących postulatów merytorycznych:

  • Rzetelny obraz krajów globalnego Południa - upowszechniając edukację globalną należy zwrócić uwagę na fakt, że większość nauczycieli w Polsce nie dysponuje wiedzą o rzeczywistości krajów Południa, a często nawet nie posiada dostępu do rzetelnych i aktualnych informacji o tematyce globalnej uwzględniających przyczyny problemów globalnych i ich wpływ na ludzi ubogich na świecie. Informacje z mediów b. małym stopniu realizują tę potrzebę, a często pełnią rolę negatywną, umacniając i upowszechniając powszechne stereotypy na temat krajów Południa. Źródłem rzetelnej wiedzy dla oświaty mogą być organizacje pozarządowe i przypuszczamy, że w tym względzie chętnie będą współpracować z MEN.
  • Głos ludzi z krajów Południa - słabością wielu programów z edukacji globalnej jest promowanie europejskiej perspektywy w analizie problemów dotyczących innych regionów świata. W praktyce prowadzi to często do nietrafionych inicjatyw pomocowych, projektach edukacyjnych opartych na stereotypach i poczuciu wyższości w stosunku do "niecywilizowanych" czy "zapóźnionych" społeczeństw Południa. Tymczasem, pozytywnym rozwiązaniem, byłoby uwzględnienie społeczeństw krajów Południa jako równych partnerów, którzy sami mogą mówić o wyzwaniach w swoich krajach i sami mogą decydować o własnych strategiach rozwojowych. Organizacje pozarządowe, które mają partnerów w krajach Południa mogą pomóc Ministerstwu w pełnym uwzględnieniu perspektywy Południa w programach z edukacji rozwojowej.

Instytut Globalnej Odpowiedzialności
Warszawa, luty 2008 r.

Relacja ze spotkania konsultacyjnego, na które MEN zaprosił organizacje pozarządowe znajduje się na stronie internetowej MEN.