Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

Polak szefem MFW? Szansa by zrobić coś dla krajów Południa

Ewentualne objęcie przez Polaka stanowiska dyrektora generalnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego to wielki zaszczyt, ale również zobowiązanie. MFW jest potężną instytucją, która ma ogromny wpływ na losy milionów ludzi na całym świecie. Odpowiedzialna i odważna polityka tej instytucji mogłaby przyczynić się do poprawy losu ludzi w krajach Południa (krajach rozwijających się) - czyli większości świata.

Dlatego Instytut Globalnej Odpowiedzialności apeluje do mediów i polityków w Polsce, aby skupili uwagę również na ocenie dotychczasowej działalności banku i krokach, które mógłby podjąć nowy dyrektor generalny MFW, aby zrewidować politykę banku w dziedzinach wymagających pilnego działania. Objęcie tak wysokiego stanowiska przez Polaka to duży sukces dla kraju. Ale jednocześnie oznaczałoby ono podjęcie wielkiej odpowiedzialności za decyzje, których skutki na co dzień odczuwają ludzie w krajach Południa.

W szczególności Instytut Globalnej Odpowiedzialności zwraca uwagę na potrzebę dogłębnego przeanalizowania dotychczasowej praktyki MFW w zakresie wspierania systemu edukacji oraz walki z HIV/AIDS w krajach Południa. Zdaniem IGO również dotychczasowa praktyka prowadzona przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, polegająca na uzależnianiu pomocy od wdrażania w życie określonej polityki gospodarczej wymaga poważnego przemyślenia.

Uważamy, że dyskusji nad tymi wyzwaniami nie może zabraknąć w debacie o roli naszego kraju i naszych obywateli we współczesnym świecie. Wielce pożądanym jest, aby ewentualni kandydaci na dyrektora MFW w sposób jasny zdefiniowali swoje stanowisko w tych sprawach, które mają ogromny wpływ na większość świata.

Szereg poważnych organizacji zajmujących się współpracą rozwojową publikowało konkretne postulaty dotyczące zmian w polityce Międzynarodowego Funduszu Walutowego, aby instytucja ta bardziej służyła interesom krajów Południa.

Przykładowe raporty organizacji pozarządowych:


Warszawa, 9 lipca 2007 r.