Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

Stanowisko IGO w sprawie ataku na konwój humanitarny dla Gazy

Instytut Globalnej Odpowiedzialności jest głęboko poruszony atakiem wojsk izraelskich na statek z pomocą humanitarną zmierzający do portu w strefie Gazy. Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko oburzeni śmiercią cywilów zaangażowanych w pomoc humanitarną.

Jednocześnie przypominamy, że blokowanie dostępu ludności cywilnej do pomocy humanitarnej w sytuacji kryzysu humanitarnego jest złamaniem konwencji genewskich, które są międzynarodowym standardem ochrony ludności cywilnej.

Według statystyk ONZ, do Gazy dociera zaledwie 1/3 potrzebnej pomocy humanitarnej niezbędnej do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców tego terytorium.

Apelujemy do władz polskich i przywódców społeczności międzynarodowej o zapewnienie mieszkańcom strefy Gazy dostępu do pomocy humanitarnej, który jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka. Jednocześnie wzywamy do wzmożenia wysiłków na rzecz trwałego pokoju między Palestyną a Izraelem.