Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

W obliczu tragedii

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) solidaryzuje się z rodzinami ofiar sobotniej katastrofy lotniczej. Trudno jest wyrazić, jak wielki jest ból po stracie wielu ludzi oddanych sprawie solidarności międzynarodowej.

Wśród ofiar tragedii była m.in. posłanka Jolanta Szymanek-Deresz, która wielokrotnie występowała publicznie, opowiadając się za odpowiedzialną polityką Polski wobec krajów rozwijających się i autentycznym włączeniem się naszego kraju w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju.

W grudniu ub. roku posłanka Szymanek-Deresz uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) zorganizowanym przez IGO we współpracy z Polską Akcją Humanitarną (PAH) i Polską Zieloną Siecią (PZS). Wspólnie panią poseł zastanawialiśmy się, co można zrobić, aby polska pomoc rozwojowa była bardziej przejrzysta i lepiej służyła ludziom ubogim na całym świecie.

Z szczególnym smutkiem żegnamy również posłankę Izabelę Jarugę-Nowacką, która od lat pracowała w obronie i na rzecz praw kobiet w Polsce i na świecie.

Łączymy się w bólu z rodzinami wszystkich ofiar sobotniej katastrofy lotniczej.