Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

Potrzebujemy naszej ziemi! - stworzenie i upowszechnienie narzędzi edukacyjnych dla nauczycieli, wykładowców i organizacji pozarządowych w Polsce na temat wpływu dostępu do ziemi na suwerenność żywnościową i możliwości rozwoju w krajach Południa.

Koordynatorka: Barbara Lech ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
Czas trwania: maj 2011-grudzień 2011.
Budżet: 135 957 PLN
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011r.

„Potrzebujemy naszej ziemi!” to projekt skierowany do osób zajmujących się edukacją rozwojową, mający na celu podniesienie jakości prowadzonych działań oraz zwiększenie świadomości na temat zagadnienia dostępu do ziemi.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę podnoszenia jakości prowadzonej edukacji rozwojowej, szczególnie w systemie edukacji formalnej w Polsce. Edukacja taka powinna w zdecydowanie większym stopniu uwzględniać perspektywę Południa i opierać się na materiałach źródłowych.

Jednocześnie zwraca on uwagę na niezwykle istotne, lecz zupełnie nieobecne w polskiej debacie rozwojowej zjawisko zawłaszczania ziemi. „Potrzebujemy naszej ziemi!” jest zatem próbą rozszerzenia pola zainteresowania polskich podmiotów zaangażowanych w edukację rozwojową poprzez zwrócenie uwagi na ten szeroko dyskutowany na świecie temat.

Projekt adresowany jest do osób zajmujących się edukacją rozwojową w Polsce, tj. nauczycieli, wykładowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zakłada on stworzenie oraz upowszechnienie zestawu rekomendowanych źródeł z krajów Południa, praktycznych wskazówek dotyczących realizacji edukacji rozwojowej na lekcjach przedmiotowych i w ramach projektów uczniowskich. Dodatkowo w ramach projektu odbędzie się happening poświęcony zagadnieniu zawłaszczania ziemi, wykład oraz warsztaty.

Projekt realizowany jest we współpracy z następującymi organizacjami:
Transnational Institute (TNI), Holandia, www.tni.org
FIAN Austria, www.fian.at
FIAN Holandia, www.fian-nederland.nl
FIAN Niemcy, www.fian.de
Forschungs-und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V. (FDCL), Niemcy, www.fdcl-berlin.de

Raport ewaluacyjny projektu


Masz pytania? Chcesz włączyć się w nasze działania? Chcesz otrzymywać regularne informacje o tematyce projektu i wydarzeniach z nim związanych? Skontaktuj się z koordynatorką Barbarą Lech.