Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

logo projektu Nauczycielki zmieniają świat!Nauczycielki zmieniają świat! Włączanie edukacji globalnej do systemu szkolenia nauczycieli i przyszłych nauczycieli w Polsce.

Ang.: Teachers: Agents of change. A strategic approach to anchoring development education in Czech and in Polish formal education systems.

Koordynatorka: Marta Gontarska
Czas realizacji: styczeń 2013 r. – grudzień 2015 r.
Budżet krajowy: 150.959 EUR
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu EuropeAid

Co dzieci i młodzież wiedzą o problemach swoich afrykańskich rówieśników? Czy edukacja globalna rzeczywiście jest elementem kształcenia, a nauczyciele mają odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby ciekawie i bez powielania stereotypów opowiadać o krajach globalnego Południa? Dzięki współpracy ze środowiskiem akademickim w Polsce i włączeniu elementów edukacji globalnej do szkolenia przyszłych i obecnych nauczycieli będziemy budować zrozumienie i poparcie dla problematyki globalnej wśród młodych ludzi.

Wiedza dotycząca krajów globalnego Południa nie jest wiedzą powszechną. Chociaż edukacja globalna została włączona do podstawy programowej dla szkół to ciągle trudno jest znaleźć nauczycielki i nauczycieli, którzy mając odpowiednie umiejętności, wiedzę i kompetencje realizują te zapisy w praktyce. Jeśli w edukacji formalnej wątki dotyczące globalnych zależności pojawiają się rzadko i niekonsekwentnie, młodzi ludzie kształtują swoje poglądy jedynie na podstawie wybiórczy przekazów medialnych czy innych informacji publicznych, jednak jest to subiektywna i nieweryfikowana wiedza. W efekcie duża część młodych ludzi pozostaje niewrażliwa na problemy krajów globalnego Południa.

Procesy i współzależności globalnej coraz bardziej determinują nasze codzienne życie. Włączanie problematyki globalnej powinno odbywać się już na etapie szkolenia nauczycieli, a przede wszystkim przyszłych nauczycieli – studentów kierunków/specjalizacji pedagogicznych, tak aby stanowiła ona integralną część dobrej edukacji na wszystkich poziomach. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem uniwersyteckim oraz włączenie grona akademików do współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją globalną jest szansą na poprawienie jakości edukacji oraz realne włączenie problematyki do systemu edukacji formalnej.

W projekcie „Nauczycielki zmieniają świat!” Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) wspólnie z People in Need (PIN) z Czech, World University Service (WUS) Austria oraz Development Education Project (DEP) z Wielkiej Brytanii będą pracować w celu włączenia tematyki globalnej do szkolenia przyszłych i obcenych nauczycieli w Czechach i w Polsce.

Zgodnie z założeniami projektu działania skierowane są do przyszłych i obecnych nauczycieli, akademików, centrów rozwoju edukacji w Czechach i w Polsce. Natomiast partnerzy z Austrii i Wielkiej Brytanii udzielają wsparcia merytorycznego partnerom z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w ich dzałaniach dzieląc się swoim wieloletnim doświdczeniem w pracy z edukacją globalną (szczególnie DEP) oraz w systemie edukacji formalnej (szczególnie WUS Austria).
Działania projektu obejmują m.in. przygotowanie raportu ze stanu faktycznego dot. włączania edukacji globalnej do kursów akademickich, dobrych praktyk dot. kursów uniwersyteckich prowadzonych w Austrii oraz Wielkiej Brytanii, wizytę studyjną czeskich i polskich akademików w ośrodkach akademickich i szkoleniowych w Manchesterze i Liverpoolu, seminaria i spotkania z akademikami, przygotowywanie kursów o tematyce globalnej wraz z odpowiednimi materiałami (sylabusy, skrypty etc.).

Masz pytania? Chcesz włączyć się w nasze działania? Chcesz otrzymywać regularne informacje o tematyce projektu i wydarzeniach z nim związanych? Skontaktuj się z koordynatorką projektu – Martą Gontarską [marta.gontarska(at)igo.org.pl]

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu EuropeAid.