Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Głos na Rolnictwo
 • SEATINI - Southern and Eastern African Trade Information and Negotiations Institute - Uganda

 www.seatini.org/uganda

SEATINI - organizacja

Południowo- i Wschodnioafrykański Instytut Informacji i Negocjacji Handlowych to regionalna organizacja pozarządowa założona w 1996 roku wkrótce po konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Singapurze w wyniku zrozumienia, iż Afryka i kraje Trzeciego Świata ogólnie zostały zmarginalizowane w negocjacjach WTO. SEATINI posiada biuro główne w Harare (Zimbabwe), regionalne biura w Kampali (Uganda) i Nairobi (Kenia) i jest reprezentowane w Johannesburgu (Afryka Południowa) i Genewie (Szwajcaria).

SEATINI-Uganda

Biuro SEATINI-Uganda zostało założone w 2001 roku i utożsamia się z ogólną wizją, misją i wartościami SEATINI. Biuro w Ugandzie kierowane jest przez zarząd programu krajowego, który nadzoruje działania biura krajowego. Jest ono również biurem koordynacyjnym dla regionu Afryki Wschodniej. Od początku biuro SEATINI-Uganda koncentrowało się na wzmacnianiu potencjału różnych partnerów, szczególnie urzędników rządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, mediów i parlamentarzystów, do uczestnictwa w negocjacjach handlowych i skutecznego  wpływania na nie na poziomach krajowym, regionalnym i światowym

Misja

Głównym celem SEATINI jest wzmocnienie potencjału afrykańskich negocjatorów ds. handlu i innych partnerów, tj. mediów, organizacji pozarządowych (NGOs), parlamentarzystów i grup rolników, do skutecznego uczestniczenia w tworzącym się światowym systemie handlu i do lepszego zarządzania procesem globalizacji.

Wartości

SEATINI rozwija się jako niezależna i skoncentrowana na ludziach organizacja non-profit kierująca się wartościami otwartości, przejrzystości, uczciwości i niestosowania przemocy, która pracuje starannie na rzecz większej sprawiedliwości.

SEATINI działa w pełnej zgodzie z następującymi zasadami:

 • zaangażowanie w sprawiedliwość ludzką, demokrację i uczciwość,
 • zaangażowanie w poszukiwanie alternatyw do dominującego współcześnie neoliberalnego modelu globalizacji,
 • nasze stanowiska w sprawach krajowych są wolne od powiązań z partiami politycznymi, rasizmu i seksizmu,
 • etyka pracy w SEATINI wolna od dążenia do zysku i wyzysku,
 • zaangażowanie w jedność regionalną i kontynentalną (tj. afrykańską).  

Cele i funkcje

SEATINI stara się:

 • monitorować rozwój sytuacji w dziedzinie handlu i sprawach z nim związanych, aby zagwarantować, że negocjacje handlowe zaowocują przyjaznymi zasadami i środowiskiem, które będzie można wykorzystać do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w Afryce Wschodniej i Południowej i na całym kontynencie,
 • umożliwiać decydentom z krajów Afryki Wschodniej i Południowej prowadzenie debat w swobodnej atmosferze, aby mogli oni lepiej zrozumieć sytuację i wypracować wspólne stanowiska z innymi krajami afrykańskimi,
 • podejmować badania dotyczące współczesnych spraw wynikających z wyzwań globalizacji, nowego wielostronnego reżimu handlowego, regionalizmu i krajowych odpowiedzi na te zjawiska,
 • pomagać w budowaniu silnego potencjału krajów afrykańskich w sprawach związanych z handlem poprzez budowanie sieci wymiany informacji z wykorzystaniem mediów elektronicznych i prasy,
 • pomóc w podnoszeniu wiedzy nt. handlu i włączaniu do debaty spraw ważnych dla kluczowych partnerów, tj. parlamentarzystów i ruchów społeczeństwa obywatelskiego,
 • pomóc w rozwijaniu centrum dokumentacji, aby wspierać instytucjonalną pamięć i uczenie się.


W szerszej perspektywie, SEATINI stara się:

 • współpracować z naukowcami, decydentami, badaczami, NGOs i ruchami społeczeństwa obywatelskiego zatroskanymi skutkami globalizacji dla Afryki i Trzeciego Świata,
 • przyczyniać się do walki o sprawiedliwość społeczną, demokrację i dobre rządzenie bez uprzedzeń partyjnych, wyznaniowych, rasistowskich czy seksistowskich,
 • pomóc w zdemokratyzowaniu międzynarodowych organizacji gospodarczych takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Światowa Organizacja Handlu.


Działania skierowane na osiągnięcie powyższych celów to:

 • organizacja warsztatów i spotkań na poziomie krajowym i regionalnym,
 • badania i dokumentacja,
 • współpraca w sieci i rozpowszechnianie informacji,
 • organizowanie debat dotyczących polityk państwa,
 • organizowanie programów szkoleniowych.
 • VEDCO - Volunteer Efforts for Development Concerns - Uganda