Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Jakość edukacji globalnej 2013

Projekt "Podnoszenie jakości edukacji globalnej w Polsce poprzez upowszechnianie metody rozwijania krytycznego myślenia, udostępnienie wysokiej jakości materiałów dla szkół podstawowych oraz bliższą współpracę z nauczycielkami i nauczycielami"

Projekt jest integralną częścią trzyletniego (2010-2014) projektu realizowanego przez IGO pt. „Zrozum świat. Edukacja globalna na rzecz bardziej sprawiedliwego świata”.

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie wśród szkół, instytucji oświatowych i organizacji pozarządowych wysokiej jakości materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych.

Zrozum świat - okładka publikacji edukacyjnejProponowany przez nas zestaw scenariuszy lekcji pt. „Zrozum świat. Materiały z zakresu edukacji globalnej dla szkół podstawowych” jest unikalną propozycją na polskim rynku, ponieważ łączy treści edukacji globalnej z nowatorską na polskim gruncie metodą dociekań filozoficznych dla dzieci wg Matthew Lipmana (ang. Philosophy for children) oraz z podejściem skupionym na rozwijaniu u dzieci emocjonalnych i społecznych aspektów uczenia się.

Zestaw scenariuszy opracowaliśmy we współpracy z doświadczonymi praktykami edukacji globalnej z Wielkiej Brytanii (Cumbria Development Education Centre) oraz organizacją partnerską z Ghany (International Centre for Enterprise and Sustainable Development). Publikację wzbogaciliśmy o  obserwacje, refleksje i doświadczenia IGO.

Punkt wyścia - okładka publikacji z edukacji globalnejWażną częścią zestawu scenariuszy jest publikacja pt. „Punkt wyjścia. Jak zbadać początkową wiedzę i postawy dzieci wobec krajów globalnego Południa, ich mieszkańców oraz ubóstwa na świecie?". Zebrane w publikacji propozycje ćwiczeń służą rozbudzeniu u dzieci zainteresowanie tematyką edukacji globalnej za pomocą dynamicznych a zarazem zachęcających do samodzielnej refleksji ćwiczeń. Pomagają także nauczycielkom i nauczycielom zaplanować dalsze zajęcia z zakresu edukacji globalnej w oparciu o zbadane potrzeby i zainteresowania dzieci, a następnie okresowo ewaluować postępy dzieci w nauce.

Punkt wyjścia - zobacz publikację on-line.

Punkt wyjścia - pobierz publikację w PDF.

Publikacja ta jest pierwszą w Polsce propozycją z zakresu ewaluacji stanu wyjściowego (ang. baseline) i postępów w nauce w dziedzinie edukacji globalnej. Jest pomocna w badaniu skuteczności i oddziaływania edukacji globalnej i tym samym przyczynia się do podniesienia jej jakości w Polsce.

UWAGA! Wydrukowany pakiet "Punkt wyjścia" można nieodpłatnie wypożyczyć z IGO. Prosimy o kontakt w tej sprawie z Anną Kucińską (adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Zachęcamy także do przeczytania raportu podsumowującego wyniki badań prowadzonych z dziećmi w trzech krajach, Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii, z wykorzystaniem pakietu "Punkt wyjścia". Raport poza danymi z poszczególnych krajów przedstawia także nasze rekomendacje oraz propozycje konkretnych scenariuszy zajęć, które można wykorzystać w pracy z dziećmi, aby przełamać i zrównoważyć ich stereotypowe postrzeganie krajów Afryki i rozwijać umiejętność samodzielnego, krytycznego myślenia.

Polska Pomoc Projekt ten jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.