Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

Głos na Rolnictwo

         

Koordynatorka: Anna Górska

W kraju, gdzie ponad 70 % społeczeństwa utrzymuje się z rolnictwa, polityka rolna i procesy ją kształtujące wydają się kluczowe dla poprawy jakości życia obywateli i obywatelek. Stworzony i realizowany w Ugandzie we współpracy z lokalnymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego projekt „Głos na rolnictwo! Redukcja ubóstwa w Ugandzie poprzez informację i zaangażowanie na rzecz zrównoważonej polityki rolnej” angażuje reprezentacje najważniejszych aktorów ugandyjskiej polityki rolnej: społeczności rolnicze, organizacje społeczeństwa obywatelskiego (CSOs), media, politycznych decydentów i decydentki, by animować debatę o ważnych tematach dla ugandyjskiego rolnictwa. 

Projekt realizowany jest w Regionie Centralnym Ugandy w partnerstwie z Southern and Eastern African Trade Information and Negotiation Institute (SEATINI) oraz jego partnerską organizacją Volunteer Effort for Development Concern (VEDCO) (dowiedz się więcej o organizacjach partnerskich)

Część działań zostanie zrealizowanych w Polsce w ramach Komponentu Edukacji Rozwojowej, obejmującego rozwinięcie strony internetowej www.silnepoludnie.pl, opracowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych, zorganizowanie warsztatów nt. suwerenności żywnościowej, a także otwartego spotkania z osobą z Ugandy działającą na rzecz suwerenności żywnościowej. 

Zgodnie z nadrzędnym celem projektu, będziemy dążyć, by realizowane działania przyczyniały się do „zwiększenia suwerenności żywnościowej i redukcji ubóstwa w Ugandzie poprzez wzmacnianie potencjału rolniczych społeczności lokalnych i innych kluczowych aktorów, tak aby mogli skutecznie dochodzić swoich praw oraz wpływać na decyzje dot. produkcji rolnej, wartości dodanej i krajowych rynków zbytu dla swoich towarów.”

Centralną aktywność projektu stanowi prowadzony w języku luganda, języku dominującym w Regionie Centralnym Ugandy, cykl dwudziestu czterech godzinnych audycji radiowych „Eddobozi ly’Oulimi” (Głos rolnika/czki) transmitowanych w stacji CBS FM (Działanie 4). Program stwarza przestrzeń do podnoszenia kompetencji i włączenia rolników oraz rolniczek do debaty o zrównoważonej polityce rolnej. Drugim istotnym kanałem komunikacyjnym kierowanym do pozostałych grup docelowych projektu (media, CSOs, decydenci polityczni) jest co dwumiesięczny newsletter (Działanie 7). Kompetencje przedstawicieli i przedstawicielki mediów ugandyjskich do poruszania tematyki polityki rolnej zostaną wzmocnione dzięki zorganizowaniu dla nich dwóch wizyt studyjnych w społecznościach rolniczych (Działanie 3).

Aby umożliwić aktywne uczestnictwo w dialogu o polityce rolnej Ugandy grupom zainteresowanym, projekt wspiera działania i potencjał społeczności rolniczych i organizacji pozarządowych poprzez:
- szkolenia dla animatorów/ek i liderów/ek społeczności rolniczych z 6-ciu dystryktów Centralnego Regionu Ugandy (Działanie 1);
- wsparcie uczestnictwa rolników i rolniczek w ważnych spotkaniach dot. polityki rolnej w Kampali (Działania 8);
- wydanie mini-podręcznika na temat praw społeczno-ekonomicznych oraz podstawowych zagadnień z zakresu polityki rolnej (Działanie 6);
- organizacja dwóch spotkań dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w obszarze rolnictwa i handlu (Działanie 2).

Zorganizowane z końcem projektu spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek wszystkich grup, z którymi będziemy współpracować w projekcie (Działanie 9), umożliwi omówienie osiągnięć i wyzwań projektu oraz wyzwań, dobrych praktyk i rekomendacji na przyszłość dot. zrównoważonej polityki rolne. Inspiracją do tego będzie zaprezentowana podczas spotkania publikacja podsumowująca projekt (Działanie 10).

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. w wysokości 226 856 PLN. Całkowity budżet projektu wynosi 243 876 PLN.

 Organizacje partnerskie zaangażowane w realizację projektu:

             

Bridget Mugambe, osoba odpowiedzialna za realizację projektu ze strony SEATINI, o wartości projektu dla organizacji oraz oczekiwaniach wobec projektu:

Projekt będzie stanowić ogniwo w komunikacji pomiędzy rolnikami / rolniczkami a zrzeszonymi rolnikami i rolniczkami, a także pomiędzy rolnikami I rolniczkami a decydentami i decydentkami politycznym, co dopełni działań w naszych istniejących programach kierowanych do rolniczek i rolników. Projekt będzie także służyć rozpowszechnianiu informacji o rynkach rolnych, nakładach na rolnictwo oraz usługach dla rolników i rolniczek.

Oczekujemy od projektu wzmocnienia współpracy z rolnikami i rolniczkami oraz poprawy kompetencji rolników i rolniczek do rozumienia polityki rolnej oraz większego uczestnictwa rolników i rolniczek w działalności rzeczniczej. Spodziewamy się także, że projekt przyczyni się do budowania naszej bazy wiedzy i informacji.

 

Działania projektu w Ugandzie realizowane będą w następujących dystryktach objętych działalnością VEDCO: Buikwe, Luweero, Mukono, Nakaseke, Nakasongola, Wakiso oraz Kampali [mapa obszaru działalności VEDCO http://www.vedcouganda.org/images/vedco%20map.jpg]