Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

Warsztaty dla organizatorów debat i wydarzeń publicznych

IGO i PZS zapraszają na warsztaty dla organizatorów debat i wydarzeń publicznych na tematy globalne.

Data: 17-18 lutego 2014 r.
Miejsce: Fundacja Civis Polonus, ul Bagatela 10/16

Zapraszamy do udziału w warsztatach, które są połączeniem wiedzy merytorycznej z technicznymi umiejętnościami, przydatnymi w codziennej pracy i nauce.

Warsztaty podejmują tematy kluczowe dla zrozumienia, dlaczego tak daleko nam do zrównoważonego i sprawiedliwego świata. Polityka żywnościowa i inwestycyjna, sprawiedliwość podatkowa, problem zawłaszczania ziemi, kontroli zasobów naturalnych  oraz współpraca rozwojowa to kwestie szczególnie ważne dla mieszkańców krajów globalnego Południa. A dla nas?

Problemy związane z globalizacją w coraz większym stopniu dotykają również obywateli państw bogatych, przez co rozszerza się pole działań podejmowanych we wspólnym interesie.

Tematy globalne nie pojawiają się codziennie w wiadomościach, gazetach, debacie publicznej, na ulicy. Mówi się o nich za mało i często w sposób jednostronny. Chcemy, dzięki warsztatom zmienić sposób patrzenia na tematykę globalną i pomóc w organizacji wydarzeń, które będą podejmowały takie tematy.

Biorąc udział w warsztatach będziesz mieć okazję do zwiększenia swojej wiedzy na temat zjawisk o zasięgu globalnym, a od profesjonalistów dowiesz się, jak zorganizować debatę, antykonferencję, panel dyskusyjny. Nauczymy Cię jak znaleźć na to pieniądze, jak rozwiązać problemy logistyczne i techniczne związane z organizacją wydarzenia, jak wypromować i jak zachęcić ludzi do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu.

Warsztaty skierowane są do studentów, aktywistów,oraz wszystkich osób zainteresowanych tematami globalnymi, którzy chcą organizować  wydarzenia z nimi związane.

Organizatorzy warsztatów: Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) oraz Polska Zielona Sieć (PZS).

Czas: 17-18 lutego 2014 r.
Miejsce: Warszawa, Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10/16

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są do dnia 14 II 2014 poprzez mail:
daria.zebrowska [at] igo.org.pl.

Prosimy o CV z klauzulą o danych osobowych na potrzeby rekrutacji i krótki list motywacyjny odpowiadający na pytanie: Dlaczego chcesz wziąć udział w warsztatach?.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz pokrywają koszty podróży i noclegu (Planet  Hostel) dla przyjeżdżających spoza Warszawy. Liczba miejsc uczestników warsztatów jest ograniczona, a w przypadku większej liczby osób zgłaszających się organizatorzy rezerwują sobie prawo do wyboru zgłoszeń.

Kontakt:

Daria Żebrowska-Fresenbet, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, tel: 733 853 123,
daria.zebrowska [at] igo.org.pl.

Szczegółowy program warsztatów - do pobrania (PDF)

O tematach:

Dzień I

Dlaczego problemy globalne powinny nas obchodzić?

Kwestie jakie chcemy poruszyć to głównie, jak i dlaczego od siebie zależymy? Dlaczego kraje Południa borykają się ciągle z takimi problemami jak dostęp do wody, żywności. Dlaczego nie mogą sobie poradzić z finansami, zarządzaniem, ubóstwem, słabą infrastrukturą, niedostateczną edukacją? Czy my, mieszkający w UE mamy na to wpływ? Pokażemy również konkretne przykłady zależności.

Podatki i inwestycje i ich wpływ na kraje globalnego Południa.
Czy optymalizacja podatkowa jest narzędziem sprawiedliwym? Czy korporacje międzynarodowe są władcami swiata? Czy pozwanie Polski przez Eureko za uniemożliwienie zarobienia większych pieniędzy jest sprawiedliwe i dlaczego jest możliwe? Czy my jako obywatele płacimy więcej podatków niż najbogatszy Polak? Czy Afryka jest kredytodawcą świata?

Kodeks obrazów i wiadomości dot. krajów globalnego Południa
Jak mówić o krajach Południa? Jakie zdjęcie dołaczyć do plakatu informującego o akcji charytatywnej, kryzysie humanitarnym, festiwalu, debacie, wydarzeniu publicznym? Jakich określeń używać mówiąc o krajach Południa? Co jest poprawne politycznie, a co po prostu prawdziwe i właściwe?

Zawłaszczanie ziemi
Co to jest landgrabbing? Kiedy ma miejsce? Dlaczego jest niebezpieczny? Jakie są skutki landgrabingu? Czy są jakieś zalety? Co ma z tym wspólnego Unia Europejska i Bank Światowy?


Dzień II

Jak zorganizowac debatę na uczelni
Od czego zacząć, skąd pozyskać środki, do kogo pójść, jak napisać pismo, kiedy zaczać, ilu ludzi potrzeba do zoranizowania debaty będź wydarzenia?

Jak przemawiać treściwie i krótko
Czy w 2 lub 5 minut da się opowiedzieć historię, przekazać wszystkie informacje? Jak unikać przerywników typu „eee”, „yyyy”. Jak zbudować wypowiedź, żeby zmieścić się w czasie, żeby mówić ciekawie i żeby być słuchanym? Jak być liderem przemówienia?

Jak prowadzić i moderować dyskusje i spotkania
Jak być dobrym moderatorem debaty, konferencji? Jak prowadzić obiektywnie spotkanie, by było konstruktywne i udane?

Jak promować  i komunikować wydarzenie
Jak wypromować wydarzenie, by zachęciło ludzi do przyjścia? Jakie są zasady informowania o wydarzeniu na mediach społecznościowych? Jakie są najczęściej popełniane błędy w komunikowaniu i promocji wydarzeń? O czym należy pamiętać?

Antykonferencja – Jak to zrobić i po co?
Zupełna nowość na rynku wydarzeń. Antykonferencja, co to jest? Po co? Jak się do niej przygotować?

O prowadzących:

IGO jest organizacją pozarządową typu do-think tank reprezentującą perspektywę praw człowieka w  rozwoju. IGO wspiera inicjatywy z krajów globalnego Południa dotyczące prawa  do żywności, konieczności uregulowania działalności korporacji i instytucji finansowych, obowiązku wspólnoty międzynarodowej do wywiązywania się ze swoich zobowiązań na rzecz zmniejszenia nierówności i przestrzegania praw
człowieka na świecie.

Fundacja Pole Dialogu -  powstała po to, aby wspierać udział obywateli w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia rzetelnych konsultacji społecznych i dialogu obywatelskiego. Uważamy, że uczciwe włączenie obywateli w rządzenie jest ogromną wartością.Mamy świadomość zagrożeń i ograniczeń promowania uczestnictwa. Naszym zdaniem źle poprowadzony lub nieuczciwy proces włączania obywateli jest gorszy niż jego brak. Dlatego należy działać odpowiedzialnie i profesjonalnie. Pamiętając o tym wszystkim, wierzymy, że jakość życia publicznego w Polsce można podnosić m.in. doskonaląc narzędzia i praktykę komunikacji społecznej nastawionej na rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.Jesteśmy socjologami i bliskie jest nam hasło społecznej odpowiedzialności nauk społecznych. Staramy się wykorzystywać wiedzę akademicką dla dobra obywateli, społeczeństwa i jego instytucji. Współpracujemy z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi, oddając im to, co zgromadziliśmy w czasie pracy naukowej.

Toastmasters Polska SA – organizacja non-profit, której misją jest tworzenie wspierającego i pozytywnego środowiska do nauki, w którym każda jednostka ma możliwość rozwijania swoich zdolności oralnych i liderskich.

OWL PR - powstała w 2011 r. Jesteśmy niewielką, pełną zaangażowania i dobrej energii agencją komunikacji. Specjalizujemy się w projektach zaangażowanych społecznie, skierowanych do kobiet i grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz będących na styku nauki, kultury nowych technologii.
Pracowaliśmy m.in. dla Centrum Nauki Kopernik, Doroty Warakomskiej, Fundacji Form i Kształtów, Fundacji My Baobab,IBM Polska, Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, Konfederacji Lewiatan, Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego i Stowarzyszenia Kongres Kobiet.
W 2013 r. zdobyliśmy 2 nagrody Klubu Twórców Reklamy - najbardziej prestiżowe wyróżnienia branży kreatywnej – w kategorii marketing miejsc i active advertising za Festiwal Przemiany 2012.

Go Responsible – firma zajmująca się doradztwem dla różnego typu organizacji w dziedzinie zarządzania,ze szczególnym uwzględnieniem kwestii: zrównoważonego rozwoju, standardów społecznych i środowiskowych, zarządzania wiedzą i rozwojem pracowników, fundraisingu i współpracy z biznesem, coachingu.

Wskazówki dotyczące dojazdu

Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/16

Należy wysiąść na przystanku Plac Unii Lubelskiej, przejść ul. Bagatela w kierunku Łazienek Królewskich i Alei Ujazdowskich. Kamienica po lewej stronie, patrząc w kierunku Alei Ujazdowskich. Domofon 16. Wejść w głąb podwórka i klatka na wprost. Domofon 16.

Mapa: http://goo.gl/maps/Htz9N

logo Swiss, Ecorys