Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

Jedna ręka daje, a druga odbiera: europejskie organizacje apelują o walkę z unikaniem podatków

Przywódcy państw UE, którzy zbiorą się w tym tygodniu, muszą uzgodnić plan działań przeciwko unikaniu opodatkowania przez międzynarodowe korporacje – apelują organizacje pozarządowe w nowym raporcie.

Rada Europejska, która spotka się 19 i 20 grudnia, obiecała w maju, że zajmie się unikaniem opodatkowania, które kosztuje Europę około biliona euro rocznie. Problem dotyka także krajów rozwijających się, które z powodu unikania podatków tracą co roku pomiędzy 660 a 870 miliardów euro.

Nowy raport pt. „Jedna ręka daje a druga odbiera: rola Europy w ucieczce kapitału z krajów rozwijających się, 2013” ujawnia sytuację związaną z praniem pieniędzy, unikaniem podatków i uchylaniem się od opodatkowania. Raport przedstawia również działania rządów w 13 krajach UE na rzecz rozwiązania tego problemu.

Raport został wydany przez europejską sieć organizacji pozarządowych koordynowaną przez Eurodad (European Network on Debt and Development).

- Chcemy, aby przywódcy UE zdecydowali w tym tygodniu, że międzynarodowe korporacje muszą wyjawić, kto jest ich rzeczywistym właścicielem, gdzie funkcjonują i jakie płacą podatki. To byłby pierwszy krok – mówi Tove Maria Ryding z Eurodad. Drugim krokiem byłoby wprowadzenie uregulowań, które zmuszą międzynarodowe korporacje do płacenia podatków w uczciwej wysokości – zarówno w krajach UE, jak i w krajach rozwijających się.

Daria Żebrowska z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności (IGO), polskiego partnera Eurodad, zwraca uwagę na paradoks – Dla krajów rozwijających się unikanie opodatkowania jest szczególnie dotkliwe, bo odbiera im znacznie więcej pieniędzy niż dostają one w ramach pomocy od krajów bogatszych, w tym od Polski. Ludzie w Polsce i w innych krajach europejskich przekazują pieniądze na pomoc dla ludzi w najuboższych krajach świata. Jednak międzynarodowe korporacje, mające siedziby w Europie, osiągają zyski w tych samych krajach rozwijających się, lecz unikają płacenia tam podatków. W ten sposób Europa (obywatele i rządy) daje jedną ręką, a drugą ręką europejskie korporacje odbierają znacznie więcej.

Raport wyjawia następujące fakty:

  • wszystkie 13 rządów opisanych w raporcie nie wymaga od korporacji odpowiedniej przejrzystości w sprawach podatkowych;
  • większość rządów jest niechętna, aby wyjawić społeczeństwu, kto jest rzeczywistym właścicielem poszczególnych korporacji i innych podmiotów gospodarczych;
  • dane pokazują, że informacje wymieniane pomiędzy rządami na temat podatków są rzadko udostępniane opinii publicznej, a kraje rozwijające się rzadko uczestniczą w takiej wymianie informacji, choć pomogłoby to im w zidentyfikowaniu firm uchylających się od podatków;
  • żadne z państw europejskich nie popiera postulatu, aby kraje rozwijające się mogły uczestniczyć w międzynarodowych decyzjach dotyczących polityki podatkowej i przejrzystości – co umożliwiłoby krajom rozwijającym się skuteczne ściąganie podatków od międzynarodowych korporacji.


Raport oraz jego streszczenie znajdują się na stronie www.eurodad.org.