Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

W poszukiwaniu efektywności współpracy rozwojowej

W dniach 3-4 XI 2011 r. w Cannes odbędzie się szczyt przywódców państw G20. Z kolei już za kilka tygodni w Pusanie (ang. Busan) w Korei Południowej ruszy IV  Forum Wysokiego Szczebla ws. Skuteczności Pomocy (ang. High-Level Forum on Aid Effectiveness, HLF4). Wydarzenia te są ze sobą powiązane. Jakie przyniosą rozwiązania dla podniesienia skuteczności światowej współpracy na rzecz rozwoju? Czy przywódcy G20 udzielą mandatu do stworzenia w trakcie IV Forum bardziej efektywnych mechanizmów partnerstwa z krajami Południa i organizacjami pozarządowymi?

Mimo przyjęcia w 2005 r. Deklaracji Paryskiej i Programu Działań z Akry z 2008 r., które zawierają zasady efektywnej pomocy, obecny system współpracy rozwojowej wciąż zawodzi. Wdrożenie takich zasad jak harmonizacja, przewidywalność programów czy własność koncepcji rozwojowych (ang. ownership) przebiega w zbyt wolnym tempie. Szacuje się, że około 30% pomocy rozwojowej może być marnowane ze względu na zbytnie rozproszenie programów i brak koordynacji między nimi.
Dane publikowane przez OECD potwierdzają, że wspieranie narodowych programów rozwoju w krajach Południa przyczynia się w większym stopniu do redukcji ubóstwa niż pomoc dostarczana bezpośrednio przez donatorów w ramach nieskoordynowanych programów rozwojowych.

Forum w Pusanie to szansa na podniesienie skuteczności pomocy poprzez stworzenie platformy dla współpracy państw donatorów i krajów partnerskich (biorców pomocy), ale także sektora prywatnego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Polskie organizacje pozarządowe skupione w Grupie Zagranica przygotowują się do uczestnictwa w HLF4 i są w stałym kontakcie z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy będą reprezentować Polskę na konferencji z Korei Południowej.

Źródło: Inter Press Service

Zobacz też: