Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

Animowana prezentacja Grupy Zagranica o prezydencji

Podczas przewodnictwa w Radzie UE Polska nadawać będzie kierunek polityce wspólnotowej. Czas Prezydencji to także szansa na połączenie różnych perspektyw - wschodniej, europejskiej i globalnej. Polskie organizacje pozarządowe działające za granicą, wystosowały postulaty z obszaru polityki współpracy rozwojowej, które powinny stać się priorytetem w tym strategicznym dla Polski okresie.

W europejskich dyskusjach o rozwoju Polacy mogą dzielić się doświadczeniem transformacji ustrojowej oraz budowy instytucji demokratycznych. Z drugiej strony Polska może uczyć się od europejskich sąsiadów jak efektywnie i adekwatnie pomagać rozwijającym się krajom Globalnego Południa.

Jednak aby współpraca rozwojowa była wyrazem globalnej odpowiedzialności i solidarności, konieczne jest stałe wzmacnianie świadomości społecznej – zarówno wśród obywateli, jak i polityków, liderów opinii publicznej, dziennikarzy. Ponad trzy czwarte Polaków jest zdania, że nasz kraj powinien wspomagać rozwój państw słabiej rozwiniętych. Pozostaje pytanie o to, kogo i w jaki sposób możemy zaangażować w działania na rzecz rozwoju.

Najbliższe 6 miesięcy to doskonały czas dla Polski, by wspólnie z krajami europejskimi poszukiwać najlepszych rozwiązań dla unijnej polityki współpracy rozwojowej. Organizacje pozarządowe mają zamiar aktywnie uczestniczyć w tej dyskusji.

Dodatkowe informacje: