Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

Wykład A. Piebalgsa, Komisarza UE ds. Rozwoju

17 maja 2010 r. odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim wykład Andrisa Piebalgsa, Komisarza UE ds. Rozwoju. Wykład będzie poświęcony bieżącym wyzwaniom krajów rozwijających się i roli UE we wsparciu najbiedniejszych krajów świata.

Wizyta Komisarza ds. Rozwoju odbywa się w niecały miesiąc po opublikowaniu tzw. "Pakietu Wiosennego", czyli zestawu dokumentów określających główne wyzwania Unii Europejskiej w dziedzinie współpracy rozwojowej na najbliższy czas.

Zdecydowana większość tych wyzwań odnosi się również do krajów takich jak Polska, które od 5 lat uczestniczą w unijnej polityce rozwojowej, lecz niestety w dalszym ciągu odstają od najlepszych zarówno pod względem ilości jak i jakości pomocy.

Wykład jest częścią inicjatywy "Wykładów Kapuścińskiego", przedsięwzięcia Komisji Europejskiej i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Komisarz Andris Piebalgs zainauguruje tym wykładem przygotowania do Europejskich Dni Rozwoju, największego europejskiego wydarzenia poświęconego rozwojowi i krajom rozwijającym się, którego szósta edycja odbędzie się w 2011 roku w Polsce.

Po wykładzie Komisarz Andris Piebalgs weźmie udział w dyskusji z polskimi ekspertami. Swój udział potwierdzili:

  • Paweł Wojciechowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  • Paweł Samecki, Doradca Ministra Spraw Zagranicznych, były Komisarz UE
  • ds. Polityki Regionalnej
  • Wojciech Wilk, Prezes Polskiego Centrum Współpracy Międzynarodowej
  • Katarzyna Czaplicka, Prezes Global Development Research Group
  • Grażyna Firlit-Fesnak, Instytut Polityki Społecznej UW
  • moderacja: Maciej Kuźmicz, Redaktor Naczelny Magazynu Think-Tank

Unia Europejska jest największym donatorem pomocy rozwojowej na świecie (67 miliardów USD w 2009 r.). W ubiegłym roku Polska przeznaczyła na pomoc dla krajów rozwijających się ok. 1 miliard złotych.

Wykład A. Piebalgsa w Warszawie będzie poświęcony kluczowym wyzwaniom dla polityki rozwojowej przed jakimi stoi Unia Europejska u progu kolejnej dekady XXI wieku a także proponowanym rozwiązaniom. Jednocześnie Komisarz Piebalgs zwróci uwagę na szczególną rolę i odpowiedzialność nowych państw członkowskich UE w unijnej polityce rozwojowej i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Komisarz chciałby także przy tej okazji odnieść się do roli Polski w zakresie rozwoju podczas zbliżającej się Prezydencji Polski w Radzie UE.

„Wykłady Kapuścińskiego”: Eksperci z dziedziny polityki rozwojowej przybliżają tę tematykę studentom i szerszej publiczności na najbardziej prestiżowych uniwersytetach wszystkich dwunastu nowych państw członkowskich UE. Do tej pory w „Wykładach Kapuścińskiego” wzięli udział m.in. Paul Collier, Francois Bourguignon, Książe Norwegii Haakon, Dirk Messner, Simon Maxwell, Carol Lancaster, Eveline Herfkens. Potwierdzenie uczestnictwa w wykładzie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dn. 13 maja 2010 r. Wykład i dyskusja odbędą się wyłącznie w języku angielskim.

Link zewnętrzny: strona internetowa komisarza Pielbagsa