Newsflash

Sprawiamy, że rozwój nabiera sensu!

Zamów newsletter!

*

:

:

Konkurs na książki poświęcone tematyce rozwojowej

Do 20 czerwca można zgłaszać propozycje wniosków na dofinansowanie badań terenowych, które mają prowadzić do wydania książek o tematyce rozwojowej. W konkursie grantowym Polskiej Akcji Humanitarnej mogą uczestniczyć do młodzi badacze/czki dziennikarzy/rki, przedstawicieli/lki środowiska akademickiego.

Uwaga! Konkurs został już zamknięty.Polska Akcja Humanitarna planuje wydanie trzech książek poświęconych tematyce rozwojowej. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej interesujących projektów, których rezultatem będą  wysokiej jakości publikacje, przybliżające polskiemu społeczeństwu problemy krajów najuboższych i przedstawiające zagadnienia globalnych współzależności, międzynarodowej współpracy rozwojowej, stan i uwarunkowania realizacji Milenijnych Celów Rozwojowych. Wybrani autorzy wyjadą do kraju wskazanego w zgłoszonym przez siebie projekcie, gdzie będą mieli możliwość zebrania materiałów do przygotowywanej w ramach projektu publikacji. Rejonem szczególnego zainteresowania PAH jest kontynent afrykański.

Więcej informacji na stronie ubóstwo.pl.